Avís legal

Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

  • Titular: Investigación del Sueño, S.L.P.

  • Adreça: Carrer Santa Joaquima de Vedruna 16-A, Bxos-2ª, 43002 Tarragona

  • Contacte: Tlf. +34 977-229343 - Fax. +34 977 215360 - somnus@comt.es

  • Dades Registrals: Registre Mercantil de Tarragona, Full T-19426, Tom 1527

  • C.I.F. B-60379633

  • Inscrita amb el número E43913924 de registre sanitari per exercir com a centre sanitari.

El present lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés a la informació, activitats i serveis del Centre de Son de Tarragona, propietat de la societat "Investigación del Sueño S.L.P." Aquesta societat té com a finalitat principal les activitats mèdiques, especialment dedicades a la investigació, l'estudi i la teràpia del son i dels seus trastorns i també la gestió i administració de centres en els quals es duguin a terme aquestes activitats, així com la prestació de qualsevol servei professional relacionat amb el son.

Política de privacitat i protecció de dades
Totes les dades personals que rep són tractades de forma estrictament confidencial i d'acord amb el que s'especifica a la Llei Orgànica de Protecció de Dades. Aquestes s'utiitzen per donar resposta a les sol·licituds de servei plantejades pels usuaris a través del lloc web aixi com per gestionar la relació amb els usuaris i són custodiades durant un temps mínim de cinc anys. L'usuari accepta que, excloses les dades d'identifiació (nom i cognoms), es puguin fer servir amb finalitats estrictament científiques.
Qualsevol usuari té dret a accedir a les seves dades personals i a obtenir informació sobre el tractament d'aquestes, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. Aixi mateix  i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Els usuaris també tenen dret a la portabilitat de les seves dades a altres empreses, sempre que així ho sol·licitin expressament i tècnicament sigui possible fer-ho.
Per poder exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades s'ha de dirigir a Investigación del Sueño S.L.P. Els textos informatius del full web han estat redactats per Investigación del Sueño S.L.P. sent també responsable del tractament de les dades de caràcter personal.

Santa Joaquima de Vedruna · 16 - A, Baixos 2ª · 43002 Tarragona T. 977 229 343
somnus@comt.es
· www.centredeson.com · Avís legal

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació