Avís legal

La fulla web referent al Centre de Son de Tarragona (Registre Sanitari: E43913924) és propietat de la societat "Investigación del Sueño SLP" (NIF: B-60379633, Registre Mercantil de Tarragona  Fulla T-19426,  Tomo 1527). Aquesta societat té com a finalitat principal les activitat mèdiques especialment dedicades a la investigació, l’estudi i la teràpia del son i dels seus trastorns i també la gestió i administració de centres en els que es duguin a terme aquestes activitats, així com la prestació de qualsevol servei professional rel.lacionat amb el son. Totes les dades personales son tractades de forma estrictament confidencial sense que s’utilitzin per a cap altre fi que no sigui el desitjat pel sol.licitant dels serveis del Centre de Son de Tarragona i d'acord amb el que s'especifica a la "Ley Orgánica de Protección de Datos". Per a poder exercir el dret d'accés, rectificació, cancelació i oposició al tractament de les dades cal adreçar-se a la adreça electrònica somnus@comt.es o bé a la següent adreça postal: Centre de Son de Tarragona. Santa Joaquima de Vedruna 16-A, baix-2ª, 43002, Tarragona.
Els textos informatius de la fulla web han estat redactats pel Dr. Antonio Bové Ribé i per la Dra. Marta Tous Andreu.

Santa Joaquima de Vedruna · 16 - A, Baixos 2ª · 43002 Tarragona T. 977 229 343
somnus@comt.es
· www.centredeson.com · Avís legal

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació