En què consisteixen els estudis de son?

Depenent del trastorn de son a evaluar l'estudi pot ser simplement una entrevista clínica amb una exploració del pacient i un estudi analitic, cardiològic i radiològic. En el cas de la evaluació de qualsevol trastorn que cursi amb excessiva somnolència diürna necessitem sempre un o més estudis polisomnogràfics. L'estudi polisomnogràfic és l'estudi de son per excelència i consisteix en el registre continuu d'una serie de senyals fisiològiques durant tota la nit, que es fa al laboratori de son. Això aporta una informació molt valuosa pel diagnòstic i evaluació de la gravetat de qualsevol apnea de son i per veure les seves conseqüències cardiaques i sobre la activitat cerebral durant tota la nit. Entre altres coses s'obté l'anomenat hipnograma en el que s'observa la evolució de les diferents fases de son per les que el subjecte viatja durant tota la nit, incloent la fase de son en la que suposadament somnia. En alguns casos necessitem afegir a l'estudi de son nocturn un estudi diürn, que ens aporta una gran informació en tot pacient afectat d'excessiva somnolència durant el dia. En moltes ocasions es necessita una segona nit d'estudi en la que normalment s'efectua un intent de tractament mentre es dorm amb aparells totalment inofensius.
En el cas de l’insomni aquest no contempla el pas per un aparell de registre de son donat que la informació que ens aporta és poc rellevant per a aquest simptoma i donat que els estudis de son correctament fets són cars seria malgastar els diners per a obtenir una molt escassa informació. Solament en casos molt especials una persona afectada d'insomni precisa d'un estudi d'aquest tipus, com pot ser l'insomni secundari a moviments periòdics involuntaris de les cames o braços durant el son. Són múltiples les causes d'insomni i la seva evaluació precisa d'una llarga entrevista amb el pacient i entre altres de la realització d'un calendari de son. El tractament acostuma a ser molt complexe i laboriós i els seus resultats solament es poden veure a llarg termini. Per fortuna l'insomni, en contra de la hipersomnia, és un procés que en general no comporta conseqüències físiques pel que el pateix, encara que això no és motiu per a que no tingui de ser estudiat i tractat.

 

Santa Joaquima de Vedruna · 16 - A, Baixos 2ª · 43002 Tarragona T. 977 229 343
somnus@comt.es
· www.centredeson.com · Avís legal

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació